Новости

Распоряжение землями государственной и коммунальной собственности: до 1 февраля необходимо подать в налоговую инспекцию перечни арендаторов

15.01.2021 / 12:20

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди на поточний рік.

Крім того, розпорядники земель державної або комунальної власності мають інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання такої інформації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 р. №783, що зареєстрований Міністерством юстиції України 01.10.2015 р. за №117/27616. Вона передбачає відображення даних про надані в оренду земельні ділянки державної і комунальної власності в розрізі кожної ділянки із зазначенням їх кадастрових номерів, площ, цільового призначення земель, місцезнаходження, а також даних про розмір орендної плати, реквізитів договорів оренди та їх державну реєстрацію, відомостей про орендодавців та орендарів.

В зв’язку з цим, рекомендуємо розпорядникам земель державної або комунальної власності подати до відповідної ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області, у встановлений законодавством термін, переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності та є чинними на даний час в електронному вигляді у форматі XLS.