Новости

Доход до 40 млн грн: при каких условиях плательщик налога на прибыль может осуществлять корректировку финансового результата?

16.01.2021 / 10:20

Чи має право платник, у якого дохід не перевищує 40 млн грн та який у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний податковий рік проставив позначку про прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, у наступному звітному році здійснювати коригування фінансового результату?

Справа в тім, що платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 40 млн грн, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 ст. 140 ПКУ) не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (окрім вказаних податкових різниць).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, перевищує 40 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування, починаючи з такого року, шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Зміна прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці платником податку, у якого річний дохід не перевищує 40 млн грн, нормами ПКУ не передбачена.

Отже, платник податку на прибуток, який використовував право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, не може у наступному звітному році визначати у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств об’єкт оподаткування шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ ПКУ, якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік не перевищує 40 млн грн.

Якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік перевищує 40 млн грн, такий платник зобов’язаний застосовувати усі такі різниці при визначенні об’єкта оподаткування.

Докладніше про це тут.