Новости

Ошибка допущена в декларации по налогу на прибыль: какие варианты самостоятельного исправления?

18.01.2021 / 08:45

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за минулі звітні (податкові) періоди, та чи необхідно подавати разом з уточнюючою Декларацією додатки (у тому числі фінансову звітність), які не підлягають виправленню?

Платником податку може подаватися Декларація як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки проставляються у полі 1 заголовної частини Декларації).

При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.

Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації.

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а правильні показники доходів фінансового результату до оподаткування різниць, які виникають за ПКУ, об’єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій уточнюючій Декларації. На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу, які відображаються у частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26 — 27, 29 — 30, 31, 33 — 34).

У разі подання платником податку уточнюючої Декларації до такої Декларації мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків Декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків Декларації із зазначенням інформації про подані додатки у таблиці «Наявність додатків» Декларації. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються, подається до уточнюючої Декларації лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності.

У Декларації за звітний податковий період, що настає за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

Докладніше про це тут.