Новости

Единый счет: как осуществляется зачисление средств на данный счет и их последующее перечисление?

19.01.2021 / 09:40

Як здійснюється зарахування коштів на єдиний рахунок та їх перерахування з єдиного рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених ПКУ, ЄСВ?

Використання єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.

З початком використання єдиного рахунку платник податків зобов’язаний здійснювати сплату грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, через єдиний рахунок. Виняток передбачено для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ.

У свою чергу на підставі отриманої інформації ДПС формує реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків. Реєстр формується щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, у межах коштів, сплачених на єдиний рахунок таким платником податків, та з урахуванням наявних у такого платника сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань. Такий реєстр у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку є підставою для перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Під час використання платником єдиного рахунку платник не має права сплачувати податки, збори та ЄСВ на інші рахунки, відкриті Казначейством. Кошти, які сплачені на інші рахунки, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

На єдиний рахунок у національній валюті зараховуються:

  • кошти, сплачені платником з поточного рахунку в установі банку;
  • кошти, стягнуті з поточного рахунку платника в установі банку органами ДПС;
  • кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним внеском та іншими платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, що надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;
  • помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному ст. ٤٣ ПКУ;
  • помилково сплачені суми єдиного внеску.

З єдиного рахунку кошти перераховуються:

  • на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
  • на поточний рахунок платника в установі банку — помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ, та помилково сплачені суми єдиного внеску.

Докладніше про це тут.