Новости

Курсовые разницы начислены на задолженность по процентам: корректируется ли на их сумму финрезультат до налогообложения?

22.01.2021 / 09:00

Підприємство запитує, чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на суму курсових різниць, що нараховані на заборгованість за відсотками у разі зміни валютного курсу, якщо курс гривні зменшився по відношенню до курсу валюти позики (втрати від операційної курсової різниці).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания