Новости

НСЛ-2021: при каком предельном доходе физическое лицо имеет право уменьшать доход в виде заработной платы от одного работодателя?

25.01.2021 / 10:00

На яку ПСП та при якому граничному доході у вигляді заробітної плати фізична особа має право зменшувати дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця?

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Отже, у 2021 р. податкова соціальна пільга дорівнює 1 135,0 грн при граничному доході 3 180,0 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2 270,0 грн × 1,4).

Докладніше про це тут.