Новости

Бюджетный грант на культуру: ГНС о новых преференциях при налогообложении доходов

26.01.2021 / 12:20

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» від 4 листопада 2020 року № 962-IX (далі – Закон № 962) доповнив статтю 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) новими підпунктами 140.4.8 та 140.5.16. Цими підпунктами, відповідно, передбачено:

- зменшення фінансового результату до оподаткування платника податку на прибуток підприємств на суму доходу у вигляді бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на прибуток підприємств на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто платник податку на прибуток підприємств зможе відкоригувати фінансовий результат до оподаткування та відповідно не буде враховувати при визначенні суми податкових зобов’язань з цього податку за звітний період суми:

– доходу у вигляді бюджетних грантів, отриманих від їх надавачів, визначених Кабінетом Міністрів України;

– витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів).

Право здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування, визначене підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 розділу ІІІ Кодексу, мають також платники податку на прибуток, річний дохід яких не перевищує 40 млн гривень і які визначають об’єкт оподаткування цим податком без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім збитків минулих років), визначені розділом ІІІ Кодексу. Відповідні зміни внесені Законом № 962 до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Кодексу.

Зважаючи на те, що з моменту набрання чинності Законом № 962 (23 грудня 2020 року) відповідний перелік надавачів бюджетних грантів ще не затверджений, операції, які підпадають під дію нових коригувань фінансового результату, доданих до статті 140 Кодексу, відбудуться вже у 2021 році. До внесення змін до форми Декларації з податку на прибуток підприємств платник податків зможе відобразити ці нові різниці, визначені підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 розділу ІІІ Кодексу, у будь-якому рядку розділу «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій» додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємств, яким передбачено, відповідно, зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування і який не застосовується платником податків для відображення інших різниць за результатами звітного (податкового) року. Також слід буде проставити позначку (х) у спеціальному полі декларації (графа «Наявність доповнення») та зазначити коди використаних рядків додатка РІ до Декларації та посилання на відповідні норми Кодексу – «пп.140.4.8 ст. 140 розділу ІІІ ПКУ» та «пп.140.5.16 ст. 140 розділу ІІІ ПКУ» у графі «Зміст доповнення». При цьому подавати інші доповнення до декларації з цієї підстави не потрібно.