Новости

Нерезидент принимает решение о прекращении хозяйственной деятельности через постоянное представительство: как осуществляется снятие с учета в контролирующих органах?

27.01.2021 / 12:00

Як здійснюється зняття з обліку в контролюючих органах постійних представництв нерезидентів у разі прийняття нерезидентом рішення про припинення господарської діяльності через постійне представництво?

У разі прийняття нерезидентом рішення про припинення господарської діяльності через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) подає до відповідного контролюючого органу повідомлення про припинення господарської діяльності у довільній формі, здійснює розрахунки з бюджетом з податку на прибуток та інших податків і зборів, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, за останній податковий період розрахунок податкових зобов’язань нерезидентів та звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків.

Контролюючий орган за місцем обліку постійного представництва у десятиденний строк приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків — нерезидентів.

Якщо постійне представництво закривається (ліквідується), то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого постійного представництва за загальними процедурами.

Докладніше про це тут.