Новости

Трудоустройство лиц с инвалидностью: продолжается прием отчетов за 2020 год по новой форме № 10-ПОI

29.01.2021 / 13:20

Фонд соціального захисту інвалідів інформує, що з січня 2021 року територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів розпочався прийом звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за звітний 2020 рік за новою формою № 10-ПОІ, яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р. «Про затвердження форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» (далі – Звіт) та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 року за № 1007/35290 (далі – Наказ № 591).

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення».

Форму звітності № 10-ПОІ (річна) роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом), відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням до 1 березня року, наступного за звітним. Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою  дата на поштовому штемпелі.

Подання Звіту в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, разом зі звітом надають до відділення Фонду за своїм місцезнаходженням документи, визначені Порядком, а також перелік підприємств за формою згідно з додатком до Звіту.

Якщо роботодавець раніше подавав цей Звіт, але за 2020 рік у нього середньооблікова кількість штатних працівників зменшилася до 7 та менше осіб, необхідно повідомити про це відділення Фонду листом у довільній формі.

Важливо! У Звіті чітко і розбірливо має бути заповнено всі графи та рядки. Замість відсутніх даних проставляється прочерк. Виправлення підтверджується підписом керівника.

Радимо також звернути особливу увагу на правильності заповнення Звіту.

У разі неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або не виправлення помилки у звіті у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду – чекайте позапланову перевірку Держпраці (підстава – пункт 9 Порядку  проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5.06.2019 р. № 466)).