Новости

Судебная практика: если в орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, не подана обобщенная информация об объемах сумм бюджетного возмещения, это свидетельствует о том, что субъект властных полномочий не совершил всех необходимых действий по надлежащему соблюдению процедуры возврата НДС

02.02.2021 / 12:30

Верховний Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення клопотання платника ПДВ безвідносно до мотивів, якими такий висновок був обґрунтований. Суд переконаний, що ненадіслання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування свідчить про нездійснення суб’єктом владних повноважень усіх визначених законодавством необхідних дій щодо належного дотримання процедури складення такого висновку.

/Постанова ВС від 01.12.2020 р. у справі  № 823/5008/15/