Новости

Судебная практика: восстановление прав налогоплательщика до завершения судебного процесса при признании и исправлении ошибки контролирующим органом при исполнении своих функций является основанием для прекращения производства по делу

05.02.2021 / 14:00

Верховний Суд упевнений, що наслідком вирішення публічно-правового спору по суті має бути захист порушеного суб’єктивного права платника податків. Тому не може бути окремим і самостійним об’єктом судового контролю вимога про визнання протиправними дій контролюючого органу щодо здійснення прямих функціональних обов’язків з проведення перевірки, що документально оформлюється у вигляді акта перевірки, за умови скасування наслідків такої.

«Відкликати» фактично вчинені дії службових осіб ні «de jure», ні «de facto» неможливо, оскільки вони вже відбулися у просторі та часі. В аспекті заявленого обсягу та змісту позовних вимог виникла ситуація, коли правові наслідки дій службових осіб з проведення камеральної перевірки, які теж були предметом судового оскарження, були скасовані відповідачем в адміністративному порядку. Від часу скасування податкового повідомлення-рішення (виправлення порушення самим відповідачем) у матеріально-правовому вимірі не існувало порушення, яке могло б бути самостійним предметом оскарження в суді та підлягало судовому захисту.

У разі визнання контролюючим органом помилки під час реалізації законодавчо визначених функцій та її усунення права платника податків були поновлені без завершення судового процесу. Оскільки розгляд і вирішення такого позову судом не матиме своїм правовим наслідком відновлення порушеного права платника податків, провадження у справі необхідно закрити.

Понесені сторонами судові витрати потрібно залишити за тими самими сторонами, оскільки контролюючий орган не дає приводу для подальшого розгляду справи. За відсутності чіткого правового регулювання розподілу судових витрат у разі закриття провадження необхідно керуватися принципом, за яким судові витрати несе та зі сторін, з вини якої виникли такі витрати.

/Постанова ВС від 09.12.2020 р. у справі  № 1.380.2019.001303/