Новости

Топ-5 самых распространенных ошибок при составлении Отчета о финансовых результатах: практика аудитора

04.02.2021 / 11:45

Ганна ЗАКАЗНОВА, аудитор департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу АФ «Аудит-Інвест»

До граничного строку подання річної фінансової звітності залишилося не так уже й багато часу, але він ще є для того, аби проаналізувати і ще раз переконатися у правильності її складення.

Тому, продовжуючи тему найпоширеніших помилок, яких припускаються при складанні форм фінансової звітності1, розглянемо такі, що найчастіше виникають при складанні Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи), або, якщо говорити простіше, — форми № 2.

Як свідчить аудиторська практика, більша частина помилок є наслідком відображення операцій за доходами і витратами з порушенням норм ПБО, застосування некоректної класифікації видів доходів і витрат. Отже, найчастіше виникають такі ситуації.

1. Невідображення собівартості послуг та/або робіт

Більша частина підприємств, що надають послуги, не відображає в обліку і, як наслідок, у фінансовій звітності формування собівартості наданих робіт і послуг. Найчастіше такі витрати потрапляють до складу адміністративних, збутових чи інших операційних. Відповідно у Звіті про фінансові результати вбачається повна відсутність даних щодо рядка 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», при цьому рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» містить показники про суму отриманого доходу за звітний період.

Зазначимо, що формування собівартості робіт і послуг (нарівні з собівартістю продукції) передбачено нормами ПБО 16 «Витрати» і включає в себе всі види прямих витрат, а також загальновиробничі витрати (змінні і постійні розподілені).

На що ще важливо звернути увагу. Відповідно до наказу Мінфіну від 02.06.2015 р. № 524 одним із критеріїв високого ступеня ризиковості платника податків для включення його до плану-графіка проведення документальних планових податкових перевірок є показник, коли сума інших операційних витрат, витрат на збут та адміністративних витрат перевищує суму собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Тому у разі якщо рядок 2050 Звіту про фінансові результати не заповнений, то відповідно автоматично зазначений критерій виконується.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания