Новости

ИНК: еженедельный обзор консультаций ГНС

05.02.2021 / 09:30
Огляд підготувала Вікторія ГНАТЕНКО, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

ПДВ

Придбання права вимоги за кредитними договорами

Товариство планує набути до складу своїх активів права вимоги за кредитними договорами банків до позичальників (боржників) — юридичних осіб, які забезпечені заставою (іпотекою). Придбання прав вимоги планується здійснити шляхом укладення договору купівлі-продажу (відступлення) права вимоги за кредитними договорами за ціною не нижче оціночної вартості. Товариство запитує, які ПДВ-наслідки виникають при здійсненні такої операції.

ДПС України пояснила так. Для позичальника (боржника) операції з передачі Товариству у власність заставленого майна (об’єкта незавершеного будівництва) в рахунок погашення заборгованості перед Товариством є операцією з постачання такого майна, яка є об’єктом оподаткування ПДВ у загальновстановленому порядку.

Боржник (постачальник) за операцією з передачі Товариству у власність заставленого майна (об’єкта незавершеного будівництва) в рахунок погашення заборгованості зобов’язаний на дату передачі такого майна (дата реєстрації права власності) визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти за такою операцією ПН, яка підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

При цьому база оподаткування ПДВ за операцією з передачі заставоутримувачу (іпотекодержателю) у власність заставленого майна (нерухомого майна, яке є предметом іпотеки) визначається виходячи із вартості такого майна, за якою воно передається заставоутримувачу (іпотекодержателю), у тому числі, якщо така вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності, але не нижче балансової (залишкової) вартості майна за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

У разі звернення стягнення на предмет застави/іпотеки (незавершене будівництво) шляхом набуття права власності на нього така операція для Товариства розглядається як операція з придбання такого майна. За такою операцією у платника податку виникає право на формування податкового кредиту на підставі складеної та зареєстрованої в ЄРПН постачальником (боржником) ПН.

/ІПК від 11.01.2021 р. № 114/ІПК/99-00-21-03-02-06/

Кошти для цільового призначення

Товариство виконує функції управителя та надання послуг з утримання будинку, споруди або групи будинків і споруд та об’єктів благоустрою. Співвласники багатоквартирного будинку перераховують кошти на розрахунковий рахунок Товариства з подальшим використанням їх за цільовим призначенням. Товариство запитує, чи є такі кошти об’єктом оподаткування ПДВ.

ДПС України пояснила, що в управителя відсутній об’єкт оподаткування ПДВ за операціями з постачання певних видів послуг (робіт), оплату за які співвласники багатоквартирного будинку перераховують безпосередньо на рахунки суб’єктів господарювання, які фактично постачають такі послуги, або перераховують на окремий банківський рахунок управителя з метою накопичення і подальшого перерахунку таким суб’єктам господарювання.

Операція із отримання управителем коштів на окремий банківський рахунок від співвласників багатоквартирного будинку винятково з метою накопичення і подальшого перерахунку іншим суб’єктам господарювання за певні види послуг (робіт) не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки такі кошти не є оплатою вартості товарів/послуг, що постачаються безпосередньо управителем.

Втім у разі встановлення управителем для співвласників багатоквартирного будинку окремої плати за надані ним послуги (у тому числі за послуги із організації виконання і замовлення певних видів послуг (робіт) в інших суб’єктів господарювання та/або послуги із перерахування, отриманих від співвласників багатоквартирного будинку, коштів суб’єктам господарювання, що фактично постачають такі окремі види послуг (робіт)), в управителя — платника ПДВ виникає об’єкт оподаткування ПДВ виходячи із вартості поставлених управителем послуг.

/ІПК від 31.12.2020 р. № 5281/ІПК/99-00-21-03-02-06/

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания