Новости

Территориально-административная реформа и децентрализация: ГНС об особенностях подачи отчетности с учетом обновленного КОАТУУ

04.02.2021 / 18:00

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, обов’язком яких є подання наступної звітності: декларації по землі, оренді землі, екологічного податку, з рентної плати, з транспортного податку, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збору за місця для паркування транспортних засобів, з туристичного збору. В результаті територіально-адміністративної реформи та децентралізації утворились нові райони, а також об’єднані територіальні громади. Відповідно змінено КОАТУУ.

Джерелом інформації для оновлення КОАТУУ є рішення Верховної Ради України, опубліковані у «Відомостях Верховної Ради України», а також оприлюднені дані про адміністративно-територіальні одиниці на порталі Верховної Ради України (рубрика «Ресурси», довідник «Адміністративно-територіальний устрій»).

КОАТУУ призначений для забезпечення достовірності, зіставності, цілісності та автоматизованої обробки інформації у територіальному розрізі. ДК 014-97 «Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України», затверджений наказом Держстандарту України від 31.10.1997 р. № 659 зі змінами, Верховної Ради від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» та з врахуванням Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад» по кожній окремій області.

Тож, відбулися зміни у адміністративно-територіальному устрої України – одні райони ліквідувались, а інші — створено.

Зверніть увагу: при подачі звітності платникам податків потрібно вказувати у звітності на 2021 рік нові КОАТУУ.

Враховуючи зазначене, якщо одна юридична особа має декілька об’єктів оподаткування на території різних адміністративних одиниць, то до податкового органу за місцезнаходженням кожного з об’єктів подаються окремі податкові декларації, тобто за різними кодами КОАТУУ. Це стосується і випадку, коли всі території підпорядковуються одному податковому органу. Податкові зобов’язання за кожною з таких декларацій також сплачуються окремо щомісяця – до різних бюджетів за місцезнаходженням конкретного об’єкта оподаткування.

У випадку подання податкової звітності з невірно вказаним КОАТУУ в податковому органі за місцезнаходженням об’єкта виникає факт неподання або несвоєчасного подання податкової декларації. У такому разі до платника податку можуть застосовуватися штрафні санкції відповідно до статті 120 Податкового кодексу України.

У разі самостійного виявлення платником помилки платник повинен подати декларації:

- за КОАТУУ, який вказано невірно – уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов’язання;

- за вірним КОАТУУ – податкову декларацію за типом «Звітна».