Новости

Судебная практика: расходы, понесенные в виде начисленного страхового платежа, должны равномерно распределяться между соответствующими отчетными периодами в пределах определенного срока страхования

10.02.2021 / 11:30

На думку Верховного Суду, право платника податку на включення до складу витрат звітного періоду витрат, понесених на придбання товарів, робіт, послуг, виникає в періоді отримання доходу від реалізації таких товарів, робіт, послуг за наявності підтвердження понесених витрат у вигляді зменшення власного капіталу (збільшення зобов’язань) документами, обов’язкове складання яких встановлено правовими нормами. При цьому якщо зміст операції не дає змоги визначити певний період отримання доходу, то витрати відображаються у періоді на дату їх понесення, а у разі, якщо здійснення операції забезпечується одержанням економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом системного розподілу вартості цієї операції між відповідними звітними періодами.

Щодо витрат за договором страхування, то специфіка зобов’язань за цим правочином полягає в тому, що на момент його укладення існує лише ймовірність виникнення страхового випадку. Страховик визнається таким, що виконав зобов’язання перед страхувальником після закінчення дії договору, якщо страховий випадок так і не настав.

Отже, економічні вигоди за цим договором можуть бути одержані ТОВ протягом терміну дії договору, а тому витрати, понесені у вигляді нарахованого страхового платежу, повинні рівномірно розподілятись між відповідними звітними періодами в межах визначеного терміну страхування.

Натомість позивач порушив п. 8 ПБО-16 та безпідставно включив до адміністративних витрат за 2016 рік частину витрат на страхування. Вони мають бути витратами наступних звітних періодів. Це призвело до заниження фінансового результату до оподаткування за 2016 рік на 13 628 296,00 грн.

За таких обставин суд касаційної інстанції погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що податкове повідомлення-рішення прийняте податковим органом правомірно.

/Постанова ВС від 21.12.2020 р. у справі № 816/1640/18/