Новости

Судебная практика: у государства отсутствуют гарантии или иммунитет относительно требований по возмещению ущерба налогоплательщикам, которые возникли в связи с нарушением их законных ожиданий из-за таких действия или решения органов государственной власти

16.02.2021 / 09:00

Суд визнає, що встановлення місцевих податків і зборів належить до компетенції органів місцевого самоврядування. У свою чергу податковий орган (відповідач) наділений повноваженнями щодо застосування в межах своєї компетенції вже прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі рішень органів місцевого самоврядування, норми яких є чинними на час їх застосування та обов’язковими.

У цій справі Суд констатував, що платник податків (позивач) не скористався правом звернення до суду з позовом про оскарження рішення органу місцевого самоврядування, яким, в тому числі, керувався податковий орган (відповідач), приймаючи податкове повідомлення-рішення.

Безумовно платник податків не має права на позов про скасування законодавчих змін. Однак він може скористатись можливістю захистити, на його думку, порушене право та інтереси з огляду на доведеність чи реальність такого порушення в іншій спосіб, зокрема пред’явленням позову про відшкодування шкоди.

Отже, хоча держава, володіючи податковим суверенітетом, має право встановлювати норми, змінювати та скасовувати раніше встановлені нею норми поведінки, проте у неї відсутні гарантії чи імунітет від вимог щодо відшкодування шкоди (якщо заподіяння таких буде доведене) платникам податків, які виникли у зв’язку з порушенням їхніх законних очікувань через такі дії чи рішення органів державної влади.

Суд погодився, що за таких обставин у цій справі можливо й порушено вказаний принцип, однак це само по собі не може бути підставою для визнання протиправними дій суб’єкта владних повноважень (контролюючого органу) та для скасування податкових повідомлень-рішень.

Відтак навіть за наявності порушення принципу стабільності шляхом прийняття радою рішення на виконання норм Закону №1791-VIII (оскарження якого на предмет правомірності, законності не здійснене) без участі контролюючого органу в процесі внесення змін до порядку застосування пільги зі сплати податку до об’єкта оподаткування Суд погодився, що відповідач діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені законами України.

У межах таких правовідносин не спостерігається свавілля з боку податкового органу, яким би було завдано позивачу індивідуального та надмірного тягаря. Його дії щодо прийняття податкових повідомлень-рішень відповідають прийнятому органом місцевого самоврядування рішенню щодо встановлення певних правил.

/Постанова ВС від 22.12.2020 р. у справі № 460/2764/18/