Новости

Судебная практика: пеня за несвоевременное выполнение денежного обязательства, начисленная банком и впоследствии аннулированная, не является доходом, подлежащим налогообложению

12.02.2021 / 13:00

Верховний Суд підкреслив, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

Таким чином, пеня за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання, нарахована банком за умовами договору та відповідно анульована, не є доходом платника податків у розумінні ПКУ, що підлягає оподаткуванню за вимогами п. 164.2 ст. 164 ПКУ. Прощена пеня не є доходом та додатковим благом, оскільки нарахування пені є засобом забезпечення виконання договірних зобов’язань, проте сума нарахованої пені не отримується боржником в грошовій формі, а банк вправі як стягувати її, так і не стягувати.

/Постанова ВС від 21.12.2020 р. у справі № 808/8465/15/