Новости

Итоги недели

12.02.2021 / 14:50

ТЦУ: Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію 

Мінфіном затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення. Консультація надає ґрунтовне роз’яснення чотирьох питань, які стосуються:

 • особливостей застосування критеріїв пов’язаності осіб під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб;
 • переліку інформації, яку повинна містити документація з ТЦУ, з огляду на  зміни, запроваджені Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX;
 • порядку застосування штрафних санкцій до платників податків у разі проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції за звітний 2019 рік та подання відповідного уточнюючого розрахунку після 01.10.2020 р.;
 • особливостей застосування критеріїв пов’язаності осіб при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному році у зв’язку зі змінами, запровадженими Законом № 466.

У частині особливостей застосування критеріїв пов’язаності осіб під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб роз’яснено, що платник податків застосовує критерії, передбачені абзацом четвертим пп. 39.3.2.9 ст. 39 ПКУ, за умови відсутності інформації, що свідчить про те, що зазначені юридичні особи здійснюють операції з пов’язаними особами.

Щодо переліку інформації пояснюється, що вимоги щодо обґрунтування у документації економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети мають в обов’язковому порядку дотримуватися платниками податків при складанні документації з ТЦУ починаючи з 2020 звітного року. Водночас щодо документації з ТЦУ за періоди до 2020 року, яка вже складена платником податку і зберігається ним до моменту одержання запиту про її подання контролюючому органу, платник податків може за власною ініціативою включити до такої документації обґрунтування економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети.

У частині застосування штрафних санкцій роз’яснено, що у разі здійснення платником податків самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за звітний 2019 рік штрафні санкції не застосовуються:

 • при поданні уточнюючого розрахунку не пізніше 01.10.2020 р.;
 • при поданні уточнюючого розрахунку після 01.10.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

У відповіді на запитання щодо особливостей застосування критеріїв пов’язаності осіб при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному періоді розглянуто практичні випадки, з якими може стикнутися платник податків, та надано детальні роз’яснення щодо визнання операцій контрольованими.

З повним текстом Узагальнюючої податкової консультації ознайомитися можна тут.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній: форму офіційно затверджено

Мін’юст зареєстрував наказ Мінфіну від 14.12.2020 р. № 764 (зареєстровано 04.02.2021 р. за № 155/35777), яким затверджено:

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country reporting) є складовою частиною трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (Local file), глобальну документацію (Master file) та звіт у розрізі країн (Country-by-Country reporting).

Обов’язковою умовою для подання Звіту у розрізі країн є перевищення сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, еквіваленту 750 млн євро. При цьому має виконуватися одна з таких умов (пп. 39.4.10 ст. 39 ПКУ):

 • платник податків є материнською компанією МГК;
 • материнська компанія МГК уповноважує платника податків — резидента України на подання такого звіту;
 • за законодавством місцезнаходження материнської компанії МГК подання звіту від такої МГК не вимагається;
 • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії МГК або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набрав чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

Платник податків — резидент України, який належить до МГК, у вказаних вище випадках зобов’язаний подати до ДПС звіт у розрізі країн в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Такі звіти стануть об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.

Звіт у розрізі країн складається за фінансовий рік, установлений материнською компанією МГК (може не збігатися з календарним/звітним роком), та подається протягом 12 місяців після закінчення такого фінансового року або у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією МГК фінансовий рік протягом 12 місяців після закінчення календарного року.

При цьому ПКУ передбачає, що інформація Звіту, який отримано ДПС від платника податків та/або в рамках міжнародного обміну, використовується винятково для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу КО та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.

Перше подання Звіту у розрізі країн має відбутися щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Форварди/ф’ючерси + сировина: повідомлення про укладання контрактів мають подаватися за новою формою 

Віднині платники податків мають подавати повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами за новою формою. Відповідні зміни затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2020 р. № 840, який набрав чинності з 05.02.2021 р.

Дія наказу поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами. Внесені зміни були викликані дією  Закону України від 16.01.2020 р. № 466-IX.

Докладніше про внесені зміни читай тут або далі у номері.

Облік доходів і витрат ФОП: підготовлено проєкт типової форми  

На сайті Мінфіну розміщено проєкт наказу «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Документ розроблено у розвиток  Закону України від 14.07.2020 р. № 786-ІХ. 

Наказом затверджено: 

 • типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність; 
 • Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 

Дмитро СОЛОГУБ: новий Закон створить нові можливості для лізингових компаній

Верховною Радою ухвалено нову редакцію Закону України «Про фінансовий лізинг» (законопроєкт № 1111).

«Відбулася подія, на яку лізингова сфера очікувала багато років, адже попередня редакція закону про фінансовий лізинг діяла з 2004 року. З того часу у сфері накопичилося чимало проблем, які потрібно було вирішити на законодавчому рівні. Закон дасть змогу врегулювати ці зміни та запровадити низку нововведень, які узгодять його з іншими законодавчими актами. Новий закон створить нові можливості  для лізингових компаній, стимулюючи розвиток цього ринку», — наголосив заступник Голови НБУ Дмитро Сологуб.

Закон гармонізує та узагальнює визначення фінансового лізингу, які застосовуються в різних актах законодавства, чим посилює правову визначеність в питанні регулювання фінансового лізингу.

Серед нововведень Закону варто виокремити посилення вимог щодо захисту прав споживачів послуг фінансового лізингу, надання чіткого визначення договору фінансового лізингу, врегулювання порядку набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу у кінці строку лізингу.

Також документ встановлює порядок припинення договору фінансового лізингу у разі значного прострочення лізингових платежів. Це забезпечить захист прав і інтересів добросовісних сторін договору. Крім того, Закон визначає можливість передачі предмету лізингу в суборенду та врегульовує правила здійснення такої передачі.

Законом також усуваються розбіжності щодо форми, в якій має бути укладений договір фінансового лізингу та узгоджені вимоги Закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.

Електронна трудова книжка: яких змін варто чекати?

Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (законопроєкт № 3623).

Законом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Врегульовано механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи та призначення пенсій.

Відповідні зміни внесено до КЗпП, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та деяких інших законодавчих актів.

Переказ коштів за кордон: до 200 тис. євро збільшено річний е-ліміт на валютні операції фізосіб 

Нацбанк удвічі збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів за кордон або на рахунки юридичних осіб — нерезидентів, відкриті в Україні, — до 200 тис. євро. Серед таких операцій: 

 • здійснення інвестицій за кордон;
 • розміщення коштів на власних іноземних рахунках;
 • переказ коштів за договором страхування життя;
 • надання позики нерезидентам. 

«За оцінками НБУ, зазначене рішення в напрямі валютної лібералізації не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України, в тому числі з огляду на те, що фізичні особи вже понад рік мають можливість вільно купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов’язань та підстав. У 2020 році фізичні особи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 млн євро. Ця сума менша за середньоденний обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку», — зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Довідково
З 07.02.2019 р. Нацбанк запровадив е-ліміт на окремі валютні операції фізичних осіб з переказу ними коштів з України або на поточні рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні, в розмірі 50 тис. євро.
З 18.12.2019 р. річний е-ліміт на проведення фізичними особами окремих валютних операцій збільшено до 100 тис. євро.

Дистанційна/надомна робота: депутати внесли законодавчі зміни

У Верховній Раді прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» (законопроєкт № 4051). Йдеться про такі новації:

 • запроваджено два самостійних види (форми) роботи — дистанційна та надомна;
 • роботодавцю надано право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де виконуватиметься трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу);
 • працівникам дозволено ознайомлюватися з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами шляхом обміну електронними документами;
 • працівникам дозволено дистанційно ознайомлюватися з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку;
 • працівникам дозволено поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Визначення трудових відносин: уряд пропонує сім ознак їх наявності 

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності». Очікується, що прийняття Закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

«Уряд продовжує трудову реформу та активно працює над удосконаленням законодавства про працю. Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб та економічному зростанню України», — зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.

Так, законопроєктом визначено сім ознак їх наявності:

 • виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
 • здійснення регулювання процесу праці, що має постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
 • виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • організація умов праці, зокрема надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
 • систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
 • встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
 • відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни. Це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.

Оціночна вартість майна: сервіс електронних довідок буде запущено в ІІ кварталі 2021 року

Фонд держмайна нагадав, що 05.12.2019 р. Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна». Закон скасував норму щодо використання посередників між оцінювачами і Фондом держмайна.

Саме тому 31.01.2020 р. Фонд відключив посередницькі майданчики, а 01.02.2020 р. запустив власний безкоштовний електронний Сервіс внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Завдяки ліквідації посередників громадяни зекономили 800 млн грн за підсумками 2020 року.

Надалі Фонд держмайна провів необхідні технічні роботи і готовий до введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості у ІІ кварталі 2021 року.

Допомога по частковому безробіттю: уряд затвердив новий Порядок

Кабмін затвердив новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю та розширив коло підприємств — учасників державної програми. 

«Програма спрямована на підтримку як бізнесу, так і громадян. Сьогоднішнє рішення уряду збільшує кількість підприємств та працівників, які зможуть отримати державні виплати. Крім того, передбачається скорочення переліку необхідних для отримання допомоги документів та спрощення процедури. Ця допомога дасть змогу людям зберегти роботу, а бізнесу почуватися більш впевнено в майбутньому та відновитись після вимушеного простою», — прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. 

Віднині програмою по частковому безробіттю можуть скористатися  всі підприємства виробничої сфери за наявності однієї з трьох підстав:

 • зупинення виробництва триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, охоплює не менше як 20 % чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30 % і більше;
 • зупинення виробництва є вимушеним;
 • зупинення виробництва відбувається через карантинні обмеження, встановлені Кабміном.

Україна ЄС: очікується  прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ході робочого візиту до Брюсселя 10 лютого провів зустріч із Виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

«Попри всю складність викликів, які стоять перед нами, ми продовжуємо запровадження системних реформ в Україні, спрямованих на поглиблення економічної інтеграції з Європейським Союзом», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони розпочали консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, йдеться про прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Як наголосив Денис Шмигаль, ЄС є одним із найбільших торговельних партнерів України, тому уряд налаштований надалі зміцнювати співпрацю в цьому напрямі.

Оскарження у сфері публічних закупівель: депутати підтримали зміни до законодавства

Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету».

Закон вдосконалює механізм роботи АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель, а також надає Комітету нові повноваження.

Головною його новацією є створення нового інституту — уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Також АМКУ наділено правом:

 • утворювати Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • визначати кількість комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • затверджувати та оприлюднювати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 • затверджувати та оприлюднювати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду комісіями скарг тощо.

Закон передбачає призначення не менше десятьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель строком на сім років. Саме з їх числа формуватимуться комісії у складі трьох осіб кожна.

Нагадаємо, чинним законодавством на Комітет покладено обов’язок забезпечення неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі. Наразі скарги у сфері публічних закупівель розглядають постійно діючі адміністративні колегії. Але на сьогодні зберігається тенденція до постійного зростання кількості скарг. Це все призводить до надмірного і постійно зростаючого навантаження на колегію.

Інформаційний лист № 19: ДПС про оподаткування нерезидентів та їх постійних представництв за результатами 2020 року та реєстрацію платниками податків з 01.01.2021 р.

У цьому інформаційному листі розглянуто окремі зміни, які стосуються виконання нерезидентами та їх відокремленими підрозділами обов’язків щодо реєстрації платниками податків та сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток за звітні періоди 2020 року.

Ознайомитися з інформаційним листом можна тут.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания