Новости

Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий: какой срок подачи расчета и уплаты?

15.02.2021 / 15:00

Який термін подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) та сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?

До визначення нової форми звітності комунальні унітарні підприємства для здійснення відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) можуть використовувати форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджену наказом ДПА від 16.05.2011 р. № 285. Розрахунок, складений наростаючим підсумком за квартал, півріччя, три квартали, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. При цьому Розрахунок, що складається наростаючим підсумком за рік, подається до контролюючих органів протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Безпосередньо частина чистого прибутку (доходу), визначена у Розрахунку, сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку.

Докладніше про це тут.