Новости

Судебная практика: заключение Минэкономразвития о продлении сроков ВЭД-расчетов устраняет ответственность за правонарушение, совершенное в прошлом, имеет обратную силу во времени и освобождает от уплаты пени

17.02.2021 / 09:00

У періоді, який перевірявся контролюючим органом, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребували  висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Аналогічного висновку потребувало перевищення зазначеного строку у разі експорту товарів.

З огляду на це Верховний Суд вирішив, що висновок Мінекономрозвитку щодо продовження строків розрахунків за експортною зовнішньоекономічною операцією є індивідуальним юридичним актом, виданим на перевищення встановлених законодавством строків розрахунків. Саме він, у тому числі, усуває відповідальність за правопорушення, скоєне у минулому, а тому має зворотну силу у часі й звільняє позивача від відповідальності у вигляді сплати пені.

/Постанова ВС від 05.01.2021 р. у справі № 804/828/16/