Новости

Нецелевая благотворительная помощь: по какому признаку дохода отражается в приложении 4ДФ к Расчету?

17.02.2021 / 09:40

За якою ознакою доходу в додатку 4ДФ до Розрахунку відображається сума нецільової благодійної допомоги?

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника ПДФО протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує у 2021 р. 3 180 грн, не включається до оподатковуваного доходу.

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «169».

Докладніше про це тут.