Новости

Судебная практика: налоговые накладные, выписанные от имени лиц, отрицающих свое участие в создании и деятельности контрагента налогоплательщика, не могут считаться надлежаще оформленными и подписанными полномочными лицами

17.02.2021 / 14:40

Верховний Суд переконаний, що податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагента платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг. За таких обставин віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Як свідчить наявний у матеріалах справи протокол допиту свідка, останній зазначив, що жодних дій, пов`язаних з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, він не вчиняв, документів щодо реєстрації (перереєстрації) юридичної особи не підписував. Жодних документів до будь-яких підприємств, установ та організацій не подавав, рахунків у банківських установах не відкривав, печатками підприємства не володів. Ні юридичну, ні фактичну адресу товариства не обирав та вони йому невідомі. За весь період діяльності товариства  жодного відношення до функціонування цього суб`єкта господарювання не мав, ніякі документи щодо його діяльності (в тому числі офіційні форми звітності, договори і контракти, акти виконаних робіт, чеки на зняття готівки, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, банківські платіжні доручення тощо) не підписував. Будь-яких довіреностей не видавав.

Отже, надані позивачем первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, видаткові накладні та акти приймання-передачі товару зі зберігання тощо) щодо господарських операцій з товариством у періоді, що перевірявся, не є достатніми доказами фактичного виконання операцій. Спірні господарські операції не підтверджені належними первинними документами, що в сукупності з виявленими контролюючим органом фактами щодо фіктивної діяльності контрагента позивача свідчить про безтоварність господарських операцій, що виключає правомірність їх відображення у податковому обліку товариства.

/Постанова ВС від 05.01.2021 р. у справі № 810/1476/16/