Новости

Судебная практика: при производстве количество материалов корректируется в соответствии с мониторингом хода технологического процесса в зависимости от различных факторов, поэтому количество израсходованных материалов может меняться в значительных пределах

19.02.2021 / 08:40

Товариство (позивач) здійснювало списання хімічних реактивів на переробку шкіри за нормами більшими, ніж зазвичай. Через це податковий орган (відповідач) наполягає на заниженні позивачем податкових зобов`язань з податку на прибуток та ПДВ.

На обґрунтування своїх позовних вимог товариство зазначило, що при проходженні технологічних процесів хімічні матеріали додаються послідовно і їх кількість коригується відповідно до моніторингу перебігу технологічного процесу залежно від факторів якості шкірсировини та сезону, а тому визначена таким чином кількість витрачених матеріалів може змінюватися у значних межах.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з того, що рецептуру хімічних речовин на кожен місяць розробляє головний технолог підприємства, що має вищу фахову освіту. При виборі методу переробки і застосування якісних і кількісних характеристик хімічних речовин беруться до уваги низка факторів, таких як: фактори походження та умови життя тварин (порода та індивідуальні особливості тварин; вік тварин; статеві відмінності; кліматичні умови проживання тварин та спосіб їх забою); консервування сировини (засолювання у розтил та тузлукування); зберігання сировини; дефекти сировини; вид сировини за розвісами; сезонність переробки тощо. Уся шкірсировина є різною за своїми якісними характеристиками, що безпосередньо впливає на метод її переробки.

Судами попередніх інстанцій під час розгляду справи досліджувались надані позивачем на підтвердження реального використання хімічних реактивів у вказаних позивачем обсягах документи, такі як матеріальні звіти по зольно-дубильному цеху, в яких міститься детальний опис кількості використаних позивачем хімікатів по періодах,  акти псування малоцінних засобів, доповідні записки щодо особливостей факторів впливу на переробку шкір, що надійшли у спірних періодах, та накази товариства про затвердження норм витрат матеріальних цінностей. Усе це, на думку позивача, підтверджує правомірність формування ним собівартості виробленої ним продукції.

Враховуючи вищевикладене, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про наявність правових підстав для задоволення позову товариства. При цьому судами обґрунтовано не взято до уваги посилання контролюючого органу на відсутність у позивача доказів погодження з покупцями зміни якості продукції з огляду на те, що відповідачем не надано доказів необхідності отримання товариством такого погодження.

/Постанова ВС від 05.01.2021 р. у справі № 816/309/17/