Новости

Судебная практика: при отсутствии у плательщика налогового долга, что было единственным основанием для принятия решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога, такое решение является противоправным

22.02.2021 / 13:30

Судами попередніх інстанцій встановлено, що підставою для прийняття податковим органом (відповідачем) оскаржуваного рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку слугувала наявність у ФОП (позивача) податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

Вирішуючи спір по суті, суди попередніх інстанцій встановили, що ППР, яким позивачу визначено суму земельного податку, було оскаржене позивачем у судовому порядку. Тому визначена ним сума податкового зобов`язання не є узгодженою та не набула статусу податкового боргу. Крім того, згодом ППР було визнано протиправним та скасовано у судовому порядку.

За таких обставин, враховуючи відсутність у платника податкового боргу, що було єдиною підставою для прийняття оскаржуваного рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку ФОП, Верховний Суд погодився з висновками про протиправність оскаржуваного рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку.

/Постанова ВС від 05.01.2021 р. у справі № 826/48/16/