Новости

Доход в виде процентов за просроченную ссуду: включается ли он в налогооблагаемый доход?

19.02.2021 / 13:20

Платник податків повідомив, що ним у 2011 — 2013 роках були укладені договори позики, за якими не передбачалося нарахування будь-яких відсотків або інших доходів за користування наданими коштами. У 2018 році було укладено додаткові угоди, відповідно до яких позичальник повертає позикодавцю позику та суму відсотків, яка виникла в рахунок прострочення виконання позичальником договірного зобов’язання. Платник запитує, чи є об’єктом оподаткування ПДФО та ВЗ дохід у вигляді відсотків від простроченої суми договірного зобов’язання.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания