Новости

Курсовая разница: включается ли в доход юридического лица — плательщика единого налога?

22.02.2021 / 09:20

Чи включаються до доходу юридичної особи — платника єдиного податку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти?

Юридична особа — платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

У податковій декларації юридичної особи — платника єдиного податку зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Докладніше про це тут.