Новости

Рентная плата за пользование недрами: когда возникает право на применение корректирующего коэффициента?

22.02.2021 / 18:00

Товариство поінформувало, що на підставі спеціального дозволу на користування надрами набуло право користування ділянкою надр родовища піску. У 2018 році Товариство здійснило державну експертизу запасів корисних копалин у межах наданої йому у користування ділянки надр за власний кошт. Товариство запитує про правомірність застосування ним для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати коригуючого коефіцієнта у розмірі 0,95.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания