Новости

Приложение 1 «Сведения о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса» декларации плательщика единого налога — ФЛП: когда первый отчетный период?

22.02.2021 / 17:00

За який звітний період платники ЄП першої — третьої груп вперше подають додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» у складі податкової декларації платника єдиного податку — ФОП за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752)?

Платники єдиного податку першої та другої груп вперше подають до контролюючого органу додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» у складі податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затвердженої наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752), за 2021 рік, граничний термін подання якого — до 01.03.2022 р.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) подають додаток 1 у складі Декларації за IV квартал 2021 року у термін до 09.02.2022 р.

Докладніше про це тут.