Новости

Судебная практика: установление причин пропуска срока на регистрацию налоговых накладных и несовершение плательщиком всех зависящих от него действий с целью своевременной регистрации таких документов является обязательным условием для признания такого действия/бездействия правонарушением и применения мер ответственности

23.02.2021 / 13:45

Верховний Суд вказав, що для з’ясування питання про наявність/відсутність підстав для застосування до платника ПДВ відповідальності за затримку реєстрації податкових накладних необхідно встановити причини, що зумовили допущення такого пропуску, та перевірити, чи виконав платник податку усі залежні від нього дії з метою належного виконання податкового обов’язку щодо своєчасної реєстрації таких документів.

Виходячи зі змісту п. 109.1 ст. 109 ПКУ саме протиправність дії/бездіяльності є обов’язковою умовою для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням.

Допущення платником ПДВ податкового правопорушення щодо недотримання граничного строку реєстрації податкових накладних має наслідком застосування відповідальності у вигляді штрафу, розмір якого залежить від кількості пропущених днів реєстрації.

/Постанова Верховного Суду від 31.01.2020 р. у справі № 821/819/17/