Новости

Налоговое администрирование: за какой период контролирующие органы могут проводить документальные проверки субъекта хозяйствования?

25.02.2021 / 10:00

За який період контролюючі органи можуть проводити документальні перевірки суб’єкта господарювання?

При плануванні, організації та проведенні документальних перевірок контролюючі органи враховують строки давності, визначені п. 102.1 ст. 102 ПКУ, які поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою. При цьому передбачено виключення щодо дотримання строків давності — наявні обставини, передбачені п. 102.2 ст. 102 ПКУ, у тому числі якщо платником не подано податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання.

У разі проведення перевірок з питань дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, а також визначення за результатами суми грошових зобов’язань платника податків у випадках, коли ПКУ не передбачено подання декларації, застосування строків давності повинно здійснюватись з урахуванням терміну позовної давності — 1095 днів (2555 дня — у разі проведення перевірки операції за статтями 39 і 392 ПКУ).

У випадку з ЄСВ строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Документальною перевіркою в частині правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ЄСВ охоплюється період з 01.01.2011 р. або період, що настає за періодом, охопленим попередньою перевіркою із зазначеного питання.

Докладніше про це тут.