Новости

ТЦО: как применять критерии признания связанных лиц при определении контролируемых операций?

25.02.2021 / 15:40

Про окремі питання щодо критеріїв визнання пов’язаних осіб при визначенні контрольованих операцій сайту «Харьковские известия» розповіла заступник начальника Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Тетяна Самойленко.

Розглядаючи особливості трансфертного ціноутворення крізь призму останніх змін, внесених Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», не можна оминути питання щодо застосування критеріїв визнання пов’язаних осіб при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному році.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 39.2.1.1 Кодексу господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами — нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5, визнаються такими, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, а, отже, є контрольованими.

Критерії визнання пов’язаних осіб, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, визначаються підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, до якого Законом № 466 було внесено зміни, що діють, починаючи з 23 травня 2020 року, зокрема, стосовно критерію пов’язаності за наявністю у платника податків боргових зобов’язань в частині визначення кредиторів (гарантів) за такими зобов’язаннями.

Що ж саме змінилося, та яким чином застосовувати цей критерій?

Так до 23 травня 2020 року, відповідно до абзацу 11 пп. «а» пп. 14.1.159 п. 14,1 ст. 14 Кодексу особи вважалися пов’язаними за таким критерієм:

«сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, — більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії».

Починаючи з 23 травня 2020 року з критерію виключено умову про пов'язаність для юридичних осіб — кредиторів, та юридичних осіб — гарантів, які є банками та міжнародними фінансовими організаціями, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації.

Таким чином, при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному році, що здійснювались резидентами України з пов'язаними особами — нерезидентами, платник податків застосовує критерії визнання пов’язаних осіб відповідно до редакції підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, що діяла до моменту набуття чинності Законом № 466, тобто, станом на 22 травня 2020 року, та що застосовується з 23 травня 2020 року, з урахуванням змін, передбачених Законом № 466.

Також хочу звернути окрему увагу на наступне.

Керуючись нормами підпункту 39.2.1.7 Кодексу, у разі здійснення в 2020 звітному році господарських операцій з пов'язаними особами — нерезидентами, вони будуть визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 2020 податковий (звітний) рік;

- обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку), здійснених:

  • у період з 1 січня 2020 року по 22 травня 2020 року (включно), перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), при умові відповідності критеріям визнання пов’язаних осіб, визначеним відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу у редакції, що діяла до моменту набуття чинності зазначеними вище змінами, запровадженими Законом № 466, або
  • у період з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно) перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), при умові відповідності критеріям визнання пов’язаних осіб, визначеним відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу у редакції з урахуванням зазначених вище змін, запроваджених Законом № 466, які набули чинності з 23 травня 2020 року, або
  • у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно) перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), при умові відповідності критеріям визнання пов’язаних осіб, визначеним відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу у редакціях, які діяли як до, так і після моменту набуття чинності зазначеними вище змінами, запровадженими Законом № 466.