Новости

Роман Криль: «Государство закономерно рассчитывает на прибыль от предприятий, созданных на базе госсобственности»

25.02.2021 / 16:20

Як виділити та сплати частину чистого прибутку державними підприємствами розповів для податкової платформи «Taxlink» заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Роман КРІЛЬ.

Інвестор в особі держави має аналогічні з власником підприємства права на отримання частини її прибутку. Як виділити та сплати цю частку?

Засади управління об'єктами державної власності визначено Законом України від 21.09.2006 р. № 185 «Про управління об'єктами державної власності» (далі — Закон № 185).

Складовою законодавства про управління об'єктами державної власності відповідно до цього Закону № 185 є Податковий кодекс України (далі — Кодекс).

Цим законом обумовлений обов’язок господарської організації, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року спрямовувати частину чистого прибутку (далі – ЧЧП) на виплату дивідендів.

Кабінет Міністрів України здійснюючи управління об'єктами державної власності, визначає порядок такого відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) не тільки державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, а ще і господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним.

Передбачено також, подання розрахунку господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі та державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до контролюючого органу розрахунку ЧЧП (доходу), дивідендів на державну частку у порядку та строки, встановлені Кодексом.

Такий розрахунок прирівнюється до податкової декларації та подається до контролюючих органів:

- державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями;

- господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а саме: державними керуючими холдинговими компаніями; господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 %.

Обов’язковим додатком до розрахунку та його невід’ємною частиною є фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати).

Таким чином розрахунок складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю.

При цьому господарські товариства з державною часткою у статутному капіталі подають до контролюючого органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку один раз на рік.

А ось державні унітарні підприємства та їх об’єднання складають розрахунок наростаючим підсумком та подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Цей термін застосовується щодо звітності за календарний квартал, півріччя, три квартали. Для річного звіту передбачений триваліший термін для подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового).

Таким чином, останній день подання Розрахунку за 2020 рік – 1 березня 2021 року.

Особливі правила подання зазначеної звітності передбачені абзацом четвертим пункту 49.19 статті 49 Кодексу для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків. Незалежно від того чи сплачують ці товариства дивіденди на державну частку або ЧЧП (доходу) (у разі не прийняття ними рішення про виплату дивідендів на державну частку до 1 травня року, що настає за звітним), такі платники складають Розрахунок за підсумками звітного року та подають його до контролюючих органів один раз на рік у термін до 1 липня року, що настає за звітним.

Тож, якщо звітним роком є 2020 рік і господарське товариство, корпоративні права якого належать державі, не прийняло рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, то таке товариство має скласти розрахунок за 2020 рік та подати звітність до податкових органів у строк до 1 липня 2021 року.

Для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі встановлений єдиний термін для сплати до бюджету дивідендів на державну частку, сплати ЧЧП (доходу) та подання до контролюючих органів Розрахунку – до 1 липня року, що настає за звітним.

Порядок нарахування та сплати дивідендів на державну частку для господарських організацій, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави визначено п. 5 ст. 11 Закону № 185. Передбачено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Дивіденди нараховуються у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутному капіталі господарського товариства та сплачуються до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним.

Базовий норматив відрахування дивідендів на державну частку встановлюється окремою постановою Кабінету Міністрів України на кожний звітний рік.

У свою чергу, контролюючі органи виконують функції щодо здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету, а також стягнення зазначених платежів до бюджету у разі їх несплати. За неподання або несвоєчасне подання до контролюючих органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) цих платежів передбачена відповідальність у порядку, передбаченому Кодексом.

Звертаю увагу на необхідності подання вищезгаданого розрахунку державними банками. Така потреба підтверджується листом Міністерства фінансів України від 27.08.2020 р. № 14010-09-62/26297.

«Варто відмітити, що наразі продовжує діяти мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), за виключенням застосування санкцій, які прямо визначені п. 521 підр. 10 роз. ХХ «Перехідні положення» Кодексу. Нагадую, що 17 лютого 2021 року постановою № 104 Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 30 квітня 2021 року», — зауважив заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Роман Кріль.