Новости

Налогоплательщики с 1 января учитываются в контролирующем органе, осуществляющем сопровождение КПН: в какой контролирующий орган следует представлять декларации экологического налога и уплачивать этот налог?

26.02.2021 / 17:00

До якого контролюючого органу зобов’язані подавати податкові декларації екологічного податку та сплачувати екологічний податок платники податків, які з 1 січня поточного року обліковуються у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП?

Платники податків, які з 1 січня поточного року обліковуються у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, подають податкові декларації екологічного податку до контролюючого органу та сплачують екологічний податок за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у відповідному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з ВПП (Центральному, Східному, Західному, Південному, Північному).

Податкові декларації екологічного податку ВПП за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах подаються до відповідних Головних управлінь ДПС в областях, м. Києві, де розміщені такі об’єкти оподаткування. При цьому екологічний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої відносяться об’єкти оподаткування.

Якщо великі платники податків подають за неосновним місцем обліку податкові декларації екологічного податку, то їм необхідно подати за основним місцем обліку відповідним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з ВПП (Центральному, Східному, Західному, Південному, Північному) копії таких декларацій протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду. 

Докладніше про це тут.