Новости

Судебная практика: неоднократные попытки налогоплательщика осуществить регистрацию налоговых накладных в пределах предельных сроков с последующим необоснованным их неприятием контролирующим органом исключают состав налогового правонарушения

02.03.2021 / 11:20

Законодавець передбачив можливість застосування до платника наслідків несвоєчасної реєстрації податкової накладної на підставі ст. 120ПКУ в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, лише за наявності вини особи. Неодноразове намагання платника податків здійснити реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригувань у межах установлених граничних строків із подальшим безпідставним їх неприйняттям контролюючим органом свідчить про відсутність протиправної бездіяльності особи та виключає склад податкового правопорушення щодо порушення граничного строку реєстрації.

Не відповідає дійсності неприйняття податковим органом податкових накладних та/або розрахунків коригувань унаслідок можливого припинення дії договору про визнання електронної звітності. Договір діяв і не був розірваний або припинений контролюючим органом. Така відмова контролюючого органу в односторонньому порядку свідчить про те, що платник податків під час здійснення операцій із постачання товарів/послуг здійснив усі необхідні дії щодо реєстрації документів.

/Постанова ВС від 30.01.2018 р. у справі № 815/2745/17/