Новости

Денежные средства или имущество внесены физическим лицом в уставный фонд юридического лица: как их отражают в приложении 4ДФ?

02.03.2021 / 11:40

Як відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку сума коштів або майна, внесених фізичною особою до статутного фонду юридичної особи?

Юридична особа — емітент корпоративних прав виступає як податковий агент лише в частині відображення в додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) за ознакою доходу «178» суми коштів або майна, внесених фізичною особою до статутного фонду такої юридичної особи в обмін на корпоративні права. Відповідно розділ I додатка 4ДФ до Розрахунку заповнюється так:

  • у графі 3а відображається сума нарахованого доходу;
  • у графі 3 — сума виплаченого доходу;
  • у графах: 4а, 4, 5а, 5 проставляються прочерки;
  • у графі 6 зазначається ознака доходу «178».

Докладніше про це тут.