Новости

Нерезидент оплатил в Украине налог на прибыль (доходы): как получить справку?

03.03.2021 / 10:00

«Отримати будь-яку довідку в ДПС насправді не складно. Особливо, якщо бізнес знає правила їх отримання. Ми зі свого боку докладаємо певних зусиль щодо роз’яснення процедур отримання документів»наголосив Богдан Катрушин, керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податку повідомляє, що відповідно до п. 137.7 ст. 137 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) нерезидент щороку може отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку на прибуток підприємств.

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – Порядок) та форма Довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – довідка) затверджені наказом Міністерства фінансів України  від 03.12.2012 р. № 1264.

Відповідно до п.4 Порядку письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного контролюючого органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

Звертаємо увагу, що звернення має бути подано українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.

Звернення обов'язково повинно містити таку інформацію:

Відомості про нерезидента:

- повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;

- ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності);

- місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції.

Відомості про джерело доходу:

- повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;

- код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

- місце знаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

- період, у якому виплачувався дохід;

- вид доходу;

- сума доходу;

- сума сплаченого в Україні податку.

Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку (п.5 Порядку).

Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України (п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-ІV «Про міжнародне приватне право» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2709)

Відповідно до ст. 34 Закону № 2709 порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність.

Відповідно до ст. 19 ПКУ платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Засвідчена іноземним нотаріусом довіреність визнається дійсною в Україні за умови:

- консульської легалізації, тобто процедури, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ;

- або наявності міжнародних договорів про правову допомогу, згідно з положеннями яких офіційні документи іноземних держав-партнерів, зокрема, довіреності засвідчені нотаріусом такої держави, приймаються в Україні без будь-якого підтвердження (без консульської легалізації або апостиля).

Таким чином, звернення про надання довідки може бути підписане:

- нерезидентом – у разі надсилання заяви безпосередньо;

- особою, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або її представником, повноваження якого підтверджені довіреністю;

- уповноваженою особою (представником) нерезидента, яка підтверджує свої повноваження довіреністю від такого нерезидента. Засвідчена іноземним нотаріусом довіреність визнається дійсною в Україні в разі її легалізації (консульської легалізації або засвідченням штампом апостиль), якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.