Новости

ФЛП не уплачен ЕСВ: какая предусмотрена ответственность?

03.03.2021 / 12:20

Чи передбачено відповідальність до ФОП за несплату (неперерахування) ЄСВ?

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок. У разі несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) єдиного внеску, починаючи з 20 числа місяця, що настає за кварталом, до фізичних осіб — підприємців, які допустили зазначене порушення у період, починаючи з 01.01.2015 р. та надалі накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Також за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ фізичні особи — підприємці несуть адміністративну відповідальність.

Докладніше про це тут.