Новости

Судебная практика: ВС о влиянии на объект налогообложения операции по возврату нематериальных активов контрагенту

03.03.2021 / 13:20

Дохід від операційної та неопераційної курсової діяльності не враховується для обчислення господарських операцій платника податків із кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення. У Звіті про контрольовані операції не потрібно показувати повернення нематеріальних активів, оскільки такі операції жодним чином не впливають на збільшення або зменшення об’єкта оподаткування.

/Постанова ВС від 16.09.2020 р. у справі у справі № 0740/860/18/