Новости

Судебная практика: ВС о хозяйственных операциях, совершаемых с нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), исключенных из Перечня государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на пять и более процентных пунктов ниже, чем в Украине

04.03.2021 / 11:20

Виключення країни-нерезидента з Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, не є підставою для звільнення платника податків від обов’язку подання звітності. Такі господарські операції з нарахування та сплати відсотків за договором позики, проведені на користь нерезидента, зараховуються до складу витрат платника та визнаються контрольованими.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания