Новости

Задолженность перед нерезидентом в качестве взноса в уставный капитал резидента: будет ли считаться данная операция выплатой доходов нерезиденту?

04.03.2021 / 12:45

Товариство повідомило, що на підставі договорів оренди, укладених з нерезидентом, який є одноосібним учасником товариства, користувалось відповідним обладнанням та має непрострочену кредиторську заборгованість зі сплати орендної плати перед таким нерезидентом. Товариство, зокрема, запитує: чи вважатиметься зарахування такої заборгованості до додаткового внеску до статутного капіталу резидента доходом нерезидента; чи вважатиметься такий внесок безповоротною фінансовою допомогою.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания