Новости

У нерезидента в Украине есть объекты недвижимости: как осуществляется регистрация в контролирующем органе?

04.03.2021 / 15:00

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний контролюючий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 64.5 ст. 64 ПКУ нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням нерухомого майна.

Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви, яку він зобов’язаний подати до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна.

Процедури взяття на облік платників податків в контролюючих органах встановлені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588).

Згідно з п. 64.5 ст. 64 ПКУ та п. 4.4 розд. IV Порядку № 1588, для взяття на облік іноземної компанії, організації, дипломатичної місії подаються до контролюючого органу такі документи:

  • заява за формою № 1-ОПП (у розділі 9 «Керівник» заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника, а у розділі «Інформація про засновників (для юридичних осіб)» – дані про іноземну компанію, організацію у країні її реєстрації);
  • копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій). Якщо у витягу не зазначені відомості про ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації, який однозначно ідентифікує компанію, організацію в країні її походження, додатково подається копія документа, що підтверджує присвоєння такого номера (коду);
  • нотаріально засвідчені копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України;
  • копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві.

При цьому, якщо у такого нерезидента є декілька об’єктів нерухомості в різних адміністративно-територіальних одиницях, то взяття на облік в контролюючому органі за основним місцем обліку здійснюється при настанні першої події, а взяття на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням інших об’єктів нерухомості здійснюється у порядку встановленому розділами VII та VIII Порядку № 1588, якими регулюється порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку та повідомлення про об’єкти оподаткування.

Взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах за основним місцем обліку іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій, підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за формою № 34-ОПП.