Новости

Судебная практика: ВС об освобождении лица от ответственности по ст. 470 ТКУ

06.03.2021 / 12:45

Особа звільняється від відповідальності за ст. 470 МКУ в разі наявності факту аварії або дії обставин непереборної сили за умови документального підтвердження такого факту та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового повідомлення найближчого митного органу про обставини події.

/Постанова ВС від 11.06.2020 р. у справі № 461/3667/16-а/