Новости

Доходы не превышали 40 млн грн, но при этом применялись корректировки финансового результата на налоговые разницы: можно ли принять решение о неприменении корректировок?

10.03.2021 / 12:15

Чи має право платник податків, доходи якого не перевищували 40 млн грн, але при цьому такий платник застосовував коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату на другий, третій рік у безперервній сукупності років, у кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 млн грн?

Платник податків, доходи якого від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначені за правилами бухгалтерського обліку, не перевищували 40 млн грн, але при цьому такий платник застосовував коригування фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 ст. 140 ПКУ), має право один раз у будь-якому році безперервної сукупності років, у кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 млн грн, прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та зазначити про прийняття такого рішення у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.

Докладніше про це тут.