Новости

Судебная практика — 2020: ВС о контролируемых операциях и трансфертном ценообразовании

12.03.2021 / 09:00

За матеріалами Огляду судової практики Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду за 2020 рік


Про господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами — нерезидентами

Відносини між особами можуть впливати на умови їх безпосередньої та/або опосередкованої діяльності за критерієм володіння однією особою прямо чи опосередковано корпоративними правами іншої в розмірі 20 і більше відсотків у єдиному послідовному ланцюгу.

/Постанова ВС від 27.01.2020 р. у справі № 620/528/19/

 

Про обов’язок збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на суму 30 % вартості товарів, якщо господарська операція не є контрольованою та сума таких витрат не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки»

Обставина відповідності вартості товару цінам, визначеним за принципом «витягнутої руки», становить предмет доказування для цілей вирішення питання про необхідність збільшення фінансового результату до оподаткування звітного податкового періоду на суму 30 % вартості товарів.

/Постанова ВС від 29.01.2020 р. у справі № 620/1040/19/

 

Про відсутність підстав для поєднання критеріїв визнання операцій неконтрольованими

Підстави для віднесення господарських операцій до контрольованих є окремими та не взаємопов’язаними.

/Постанова ВС від 05.02.2020 р. у справі № 200/5682/19-а/

 

Про доведення відповідності обсягу господарських операцій вартісному критерію визнання операцій контрольованими

Доведення відповідності обсягу господарських операцій вартісному критерію визнання операцій контрольованими має встановлюватися судами на підставі первинних документів, які супроводжували поставку товару за контрактом, що дає можливість встановити дійсну кількість такого товару, ідентифікувати постачальників та відповідно встановити момент переходу права власності на товар.

/Постанова ВС від 11.03.2020 р. у справі № 640/21019/18/

 

Про господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні

При укладенні контрактів між резидентом України та резидентом країни, що не була включена до Переліку держав (територій), які відповідають установленим законом критеріям, свідчить про відсутність у юридичної особи обов’язку щодо подання Звіту про контрольовані операції за вказаними взаємовідносинами.

/Постанова ВС від 21.05.2020 р. у справі у справі № 820/1427/16/

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания