Новости

Нерезиденту — юридическому лицу безвозмездно предоставлены товары, услуги, основные средства: подлежит ли их стоимость налогообложению налогом на доходы нерезидента?

24.03.2021 / 10:20

Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента безоплатно надані товари, послуги, ОЗ нерезиденту — юридичній особі?

Якщо безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту — юридичній особі відповідно до первинних документів є благодійним внеском та пожертвуванням, то такі доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підпадають під визначення доходів, зазначених у пп. «ї» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, та підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента.

В інших випадках безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту — юридичній особі розглядаються як інші доходи нерезидента відповідно до пп. «к» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, що оподатковуються у порядку, встановленому пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Водночас слід зазначити, що кожен конкретний випадок оподаткування податком на доходи нерезидента операцій з безоплатного надання товарів, послуг, основних засобів нерезиденту — юридичній особі потребує аналізу договорів та первинних документів, тому з порушеного питання платникам доцільно подавати запит для отримання індивідуальної податкової консультації до контролюючих органів у порядку, передбаченому ст. 52 ПКУ.

Докладніше про це тут.