Новости

С упрощенной на общую систему налогообложения в середине года: за какой период учитываются доходы и финансовый результат до налогообложения?

24.03.2021 / 10:40

За який період у рядках 01 та 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховуються доходи та фінансовий результат до оподаткування платника податку, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування в середині року?

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування в середині року такий платник податку подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року.

У рядках 01 та 02 Декларації за такий податковий (звітний) період враховуються показники доходу від будь-якої діяльності та фінансового результату до оподаткування, визначені за правилами бухгалтерського обліку, за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування.

Водночас, враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, разом з такою Декларацією платник податку повинен подати фінансову звітність, у тому числі, за період перебування на спрощеній системі оподаткування.

При цьому якщо сума доходів за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року, не перевищує 40 млн грн, то об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці за умови прийняття платником податку рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування і зазначення інформації про таке рішення в Декларації.

Докладніше про це тут.