Новости

Отгрузка горючего с акцизного склада, не являющегося местом розничной торговли горючим: какие особенности заполнения акцизной накладной?

26.03.2021 / 16:00

Які особливості заповнення акцизної накладної при відвантаженні пального з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, до транспортного засобу, який не є акцизним складом пересувним, та належить отримувачу пального — суб’єкту господарювання — неплатнику акцизного податку?

При здійсненні операції з відвантаження пального з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, до транспортного засобу, який не є акцизним складом пересувним та належить отримувачу пального — суб’єкту господарювання — неплатнику акцизного податку, акцизна накладна складається у одному примірнику, в якій зазначається, зокрема:

  • у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «3» (реалізація пального суб’єкту господарювання — неплатнику);
  • у полі «Умови оподаткування» — цифра «0»;
  • у полі «Напрям використання» — напрям «0»;
  • у полі «Примірник» — цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників);
  • у рядку «Особа, що реалізує пальне» — реквізити особи, що реалізує пальне;
  • у рядку «Особа — отримувач пального» реквізити суб’єкта господарювання — отримувача пального.

У рядках «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне» — зазначаються реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.

До рядка «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки» вносяться такі дані — код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку.

Докладніше про це тут.