Новости

Выплата доходов из Украины нерезиденту: являются ли плательщиками налога на прибыль юридические лица — плательщики единого налога и какую налоговую отчетность они подают?

30.03.2021 / 09:40

Чи є платниками податку на прибуток юридичні особи — платники єдиного податку третьої та четвертої груп при виплаті доходів із джерелом їх походження з України нерезиденту — юридичній особі, яка податкова звітність (у тому числі фінансова звітність) подається та в який термін?

У разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу (прибутку) з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку третьої та четвертої груп повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств із заповненням рядка 23 ПН та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України (таблицю 1) як додаток до неї. Інші показники Декларації не заповнюються та інші додатки до Декларації (у тому числі фінансова звітність) не подаються.

Докладніше про це тут.