Новости

Судебная практика: при отсутствии доказательств государственной регистрации уступки права требования по ипотечным договором суд не предоставляет оценку правомерности действий налогового органа о включении в налоговый залог имущества, находящегося в ипотеке, и освобождении его из налогового залога

30.03.2021 / 13:00

Верховний Суд переконаний, що які б юридично значущі дії не здійснювалися за наслідками відступлення прав за іпотечним договором, відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. За відсутності доказів державної реєстрації відступлення права вимоги за іпотечним договором суд не надає оцінку правомірності дій податкового органу щодо включення до податкової застави майна, яке перебуває в іпотеці, та звільнення його з податкової застави, а вказує на відсутність обставин, які б свідчили про порушення прав, свобод чи інтересів особи.

Відсутність доказів державної реєстрації відступлення права вимоги за іпотечним договором дає підстави для висновку про відсутність порушеного права особи. Зважаючи на статті 3, 33, 36 Закону України «Про іпотеку», особа не наділена правом на звернення до суду для виключення майна з акта опису в податкову заставу, оскільки відсутнє право вимоги про звільнення майна з податкової застави за встановлених обставин. Тому реалізовані відповідачем дії та рішення не стосуються прав, свобод та інтересів позивача.

/Постанова ВС від 19.01.2021 р. у справі № 813/3676/16/