Новости

Судебная практика: суть применения метода сравнительной неконтролируемой цены заключается в сравнении цен на товары в контролируемых операциях с ценами на те же товары в неконтролируемых операциях с учетом сходства условий и при отсутствии между товарами существенных различий

02.04.2021 / 14:40

На обґрунтування позовних вимог було зазначено, що висновки контролюючого органу про порушення податкового законодавства, унаслідок чого занижено податкові зобов’язання з податку на прибуток та завищено від’ємне значення з податку на прибуток підприємств, є необґрунтованими, оскільки за контрольованими операціями щодо імпорту природного газу позивач правильно застосував метод «порівняльної неконтрольованої ціни» (аналог продажу), а за контрольованими операціями щодо експорту товару «капролактам», «аміачна селітра з магнезіальною добавкою», «карбамід в м›яких контейнерах», «КАС-32» на користь контрагента-нерезидента — метод «чистого прибутку» із досліджуваною стороною.

Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Суд першої інстанції виходив із того, що позивач правомірно обрав метод визначення «порівняльної неконтрольованої ціни» у контрольованих операціях щодо імпорту природного газу від пов’язаної особи — нерезидента. Натомість Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та в задоволені позовних вимог відмовив у повному обсязі. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що визначення методу порівняльної неконтрольованої ціни при здійсненні контролю за трансфертним ціноутворенням базується на засадах порівняння контрольованих операцій з неконтрольованими, сторони яких не є пов’язаними особами.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення — без змін. Суть застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) полягає в порівнянні цін на товари у контрольованих операціях з цінами на ті самі товари в неконтрольованих операціях. Для застосування цього методу необхідно, щоб між товарами не існувало жодних суттєвих відмінностей, а умови проведення операцій були подібними. Розрахунок показника рентабельності здійснюється або в окремій контрольованій операції, або в сукупності контрольованих операцій.

Щодо застосування методу чистого прибутку, якщо рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, то для цілей оподаткування враховується ціна, що відповідає максимальному значенню ринкового діапазону рентабельності.

З огляду на неможливість застосування пріоритетного методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) правильним є визначення діапазону цін і їх зіставлення з цінами спірних контрольованих операцій. Методу порівняння неконтрольованої ціни суперечить зіставлення ціни в контрольованій операції щодо реалізації нерезидентом природного газу з ціною на ті самі товари також у контрольованій операції. Оскільки проведення коригування на ціну транспортування природного газу від європейського хабу до території України для забезпечення належного рівня зіставності ціни в контрольованій операції було неможливим, то не можна визначити відповідні зіставні операції.

/Постанова ВС від 21.01.2021 р. у справі № 826/17841/17/